Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NARCIARSKIEGO Narty-Wypożyczalnia.pl S.C grupa www.WinterEvent.pl

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania i bezpiecznego użytkowania sprzętu narciarskiego w sposób następujący: 

 1. Sprzęt narciarski i snowboardowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana  elektroniczna umowa zawarta online. 
 2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem. 
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt narciarski lub snowboardowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.. 
 4. Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pracowników wypożyczalni.
 5. Wypożyczenia sprzętu można  dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie rezerwacji online na stronie interentowej www.Narty-Wypozyczlnia.pl. Płatność odbywa się tylko za pomocą płatności Pay-now, przelew online, płatność karta. 
 6. Rezerwacja sprzętu online, dokonanie płatności online jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy i rezerwacją sprzętu. Nie ma możliwości rezerwacji sprzętu telefonicznie, poprzez email. 
 7. Płatnosci za rezerwację można dokonywać jedynie online poprzez szybki przelew lub kartę płatniczą. Nie ma możliwości płatności za rezerwację gotówką. 
 8. Rezygnacja z rezerwacji – Klient ma prawo odstąpić od umowy do 7 dni przed rozpoczęciem dnia wynajmu.  W takim przypadku otrzyma zwrot opłaty  pomniejszony o 20 zł opłaty manipulacyjnej.  Na 7 dni przed wyjazdem nie ma możliwości rezygnacji bez ponoszenia opłaty za rezygnację.  Koszt rezygnacja z wynajmu sprzętu na 7 dni przed pierwszym dniem wynajmu wynosi 100% kosztów opłaty rezerwaycjnej.  
 9. Rezygnacja z wynajmu odbywa się poprzez złożenie rezygnacji poprzez formularz zwrotów. 
 10. Opłata Przy odbiorze sprzętu – Przy odbiorze sprzętu klient jest zobowiązany zapłacić opłatę za wypożyczenie/opłate serwisową w miejscu odbioru sprzętu. Zwykle ta opłata wynosi 25 euro  do maksymalnie 60euro opłat serwisowa we Włoszech. W Polsce w Bydgoszczy opłata serwisowa wynosi zawsze 100 zł. Opłata ta jest bezzwrotna.
 11. Przy rezerwacji klient powinien zwrócić uwagę na cenę podaną w formularzu za rezerwacje oraz opłatę dodatkową na miejscu serwisową.  Jest ona widoczna przy zamówieniu. 
 1. Jeżeli pracownik Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych kwestii wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzętu nie wypożycza się ze względów bezpieczeństwa.  W takim przypadku następuje zwrot opłaty rezerwacyjnej do klienta. 
 2. Wypełniając umowę wypożyczenia klient jest zobowiązany podać prawdziwe informacje  o numerze rezerwacji w www.winterevent.pl  oraz danych personalnych. W przypadku podania nieprawdziwych danych opłata rezerwacyjna przepada. 
 3. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient akceptuje zapisy niniejszego regulaminu. 
 4. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że jeżdżenie na nartach lub snowboardzie związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa i snowboardingu mogą polegać na doznaniu urazów ciała Klienta lub osoby trzeciej. Klient mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu. 
 5. Klient nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu ani oddawać go do użytkowania osobom trzecim. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta. 
 6. Klient może korzystać ze sprzętu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (tylko oznakowane i otwarte trasy zjazdowe). Nie zezwala się stanowczo na jazdę poza trasami.
 7. Klient jest zobowiązany skontrolować wypożyczany sprzęt, a ewentualne wady lub uszkodzenia bezzwłocznie zgłosić pracownikowi wypożyczalni. 
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczonego sprzętu. 
 9. Klient akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany. 
 10. Klient powinien zawrzeć ubezpieczenie nart, ponieważ w przypadku zniszczenia kradzieży zobowiązany jest w trybie natychmiastowym oddać środki za skradziony lub zniszczony sprzęt. Ubezpieczenie na wypadek kradzieży jest ważne i staje się skuteczne wyłącznie po okazaniu przez klienta protokołu zgłoszenia kradzieży sporządzonego przez Policję. 
 11. Klient odpowiada za wypożyczony nieubezpieczony sprzęt, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub straty jest zobowiązany zapłacić powstałą szkodę zgodnie z niniejszymi warunkami: 
 1. A)  utrata, kradzież, deformacja, złamanie:, wyrwanie krawędzi opłata –
  1. Superior Narty 4000 zł 
  2. Premium Narty  2000 zł 
  3. Comfort 1500 zł 
  4. Basic 750 zł 
 2. B)  uszkodzenie możliwe do naprawy:
  1. ślizg 150 zł 

              Lub jeśli dla klienta jest korzystniejsze może dokonać zakupu identycznego sprzętu nowego w sklepie www.WinterEvent-Shop.plwww.Rossignol-Outelt.pl www.Voelkl-Outelt.pl – Klient od cen na stronie sklepu otrzyma w tym celu 15% rabatu na sprzęt nieprzeceniony lub 10% na sprzęt przeceniony.  

 1. Klient ma prawo do  rezygnacji z rezerwacji opłaty rezerwacyjnej płatnej online  do 7 dni przed wyjazdem. Na 7 dni przed wyjazdem nie ma możliwości zwrotu środków za wypożyczoną nartę. 
 2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania wypożyczonego sprzętu powstałe wobec osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.  
 3.  Odebrać sprzet trzeba we wskazanym miejscu we wskazanym terminie oraz zwrócić we wskazanym czasie. 
 4. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych opublikowane na stronie i narty-wypozyczlnia.pl 
 5. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.). 
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca siedziby Narty-Wypozyzclnia.pl 
 7. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres: na email narty@abc-holiday.pl

Narty-Wypożyczalnia.pl S.C
Bydgoszcz ul. Kazimierza Pułaskiego 20
NIP: 554-298-28-12